5
คะแนนของคุณ
เรตติ้ง
ฤดูที่เปลี่ยนผ่าน The Change of Seasons คะแนนเฉลี่ย 5 / 5 จากผู้โหวต 1 คน
อันดับ
🥇 อันดับที่ 81, จำนวนผู้อ่าน 3K ครั้งในเดือนนี้
ประเภท